011 20 27 807 (10h-14h) upis@matf.bg.ac.rs

Упис

Упис ће се вршити по коначној ранг листи према распореду који ће накнадно бити објављен на сајту факултета.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у заказаном термину, ризикује да изгуби место – наредни кандидати се уписују према утврђеном редоследу.

Потребна документа за упис

Кандидати који су стекли право на упис могу се уписати искључиво ЛИЧНО (или са, код јавног бележника, овереним овлашћењем) и на упис доносе ЛИЧНУ КАРТУ (евентуално пасош).
На упис треба донети ОРИГИНАЛЕ (на увид)  и  ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА ОВЕРЕНЕ КОД ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА  (документа задржава Факултет):

  • диплома (или уверење) о завршеним основним и мастер студијама
  • извод из матичне књиге рођених (новијег датума)

Уз наведена документа ОБАВЕЗНО донети и:

  • попуњен индекс; индекси се купују у књижарама и попуњавају према следећем упутству
  • доказ о уплати накнаде за трошкове уписа (1000,00 динара)
  • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере Универзитета у Београду  (100,00 динара)
  • три фотографије формата 3,5 х 4,5 центиметра.

Самофинансирајући студентиСамофинансирајући студенти приликом уписа, поред наведених обавезних докумената, подносе и:

• доказ о уплати прве рате школарине за школску 2021/2022. годину у износу од 60.000,00 РСД (пример уплатнице).

Кандидати који су претходни ниво студија завршили пре школске 2020/2021.


Кандидати који су завршили средњу школу пре школске 2020/2021. године и уписују се на први степен студија, поред прописане документације прилажу Факултету и изјаву, у писаној форми, да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Страни држављаниСтрани држављани који су стекли право на упис, подносе и:

• нострификована документа (нострификација се врши у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина 22)

• потврду да кандидат влада српским језиком (препоручује се Центар за српски језик при Филолошком факултету)

• потврду о обавезном здравственом осигурању за школску 2021/2022. годину

• оверен доказ о уплати прве рате школарине за школску 2021/2022. годину

Мере заштите од Covid-a

 

  • моле се кандидати да држе прописано растојање
  • по уласку у зграду Факултета ношење маски је обавезно
  • улазак у зграду биће дозвољен само кандидатима (пратиоцима – НЕ)
  • моле се кандидати да долазе на време, али не много пре заказаног времена како се не би стварала непотребна гужва. Они који дођу 10 и више минута пре заказаног времена могу да сачекају прозивку у Студентском парку.
l

Пример уплатнице

Пример исправно попуњене уплатнице можете погледати кликом на слику.

⇓ ⇓ ⇓

Финансије

Цена школарине за упис године за самофинансирајуће студенте:

• Држављани Републике Србије

• Страни држављани

 

Број слободних места  за уписни рок Септембар 2021.

Назив студијског програма Буџет Самофинансирање Укупно
Математика 22 8 30
Астрономија и астрофизика 5 9 14
Информатика 8 7 15
Укупно 35 24 59

• Износ школарине за једну школску годину докторских студија је 198.000 ДИН за држављане Републике Србије и 4.500 ЕУР за стране држављане.