011 20 27 807 (10h-14h) upis@matf.bg.ac.rs

Пријављивање

Онлајн пријављивање (20.9.20201-5.10.2021.) и упис
у првом уписном року је завршен.

Онлајн пријaвљивање (19.10.2021. – 21.10.2021.) i
упис у другом уписном року је завршен.

Онлајн пријављивање у трећем уписном
року је омогућено од 2.11.2021 у 12.00 до 3.11.2021 у
15.00.

 

 

 

 

Потребна документа

На мастер академске студије могу да конкуришу само студенти који су претходни ниво образовања завршили до 30.9.2021.

Кандидати, студенти Матемичког факултета УБ који су основне студије завршили по Закону о високом образовању из 2005. године (БОЛОЊА) подносе следећа скенирана документа:

  • извод из матичне књиге рођених
  • доказ о уплати накнаде за трошкове конкурса (6.500,00 дин)

Кандидати, студенти Математичког факултета УБ који су основне студије уписали пре 2005. године (по СТАРИМ програмима),  подносе следећа скенирана документа:

  • извод из матичне књиге рођених
  • доказ о уплати накнаде за трошкове конкурса (6.500,00 дин)
  • уверење о дипломирању или диплому
  • уверење о положеним испитима или додатак дипломе

Кандидати који нису основне студије завршили на Математичком факултету

План и програм студија се доноси на шалтер Студентске службе најкасније до 3. новембра од 11 до 14 часова.

На мастер академске студије могу да конкуришу само студенти који су претходни ниво образовања завршили до 30.9.2021.

Кандидати који нису завршили основне студије на Математичком факултету подносе скенирана документа:

º Извод из матичне књиге рођених

º Доказ о уплати накнаде за трошкове конкурса (6.500,00 дин)

º Уверење о дипломирању или диплому

º Уверење о положеним испитима или додатак дипломе

План и програм студија се доноси на шалтер Студентске службе најкасније до 21. октобра од 11 до 14 часова

Кандидати који су основне студије завршили пре школске 2020/2021.

Кандидати који су основне студије завршили пре школске 2020/2021. године додатно прилажу следећи скенирани документ:

• попуњену и потписану изјаву да нису користили буџет на степену студија на који конкуришу

Стране исправе

Кандидати, држављани Србије, који имају стране средњошколске исправе прилажу додатно следећи скенирани документ:

• решење о признавању одговарајуће стране школске исправе (нострификација) или потврду о започетом поступку признавања

Страни држављани

Кандидати страни држављани приликом пријаве на конкурс прилажу додатно следећа скенирана документа:

• решење о признавању стране школске исправе (нострификација) или потврду о започетом поступку признавања ако је средња школа завршена у иностранству

• потврду о здравственом осигурању у школској 2021/2022. години

• потврду о владању српским језиком

Афирмативне мере

Кандидати са инвалидитетом потребно је да, поред прилагања скенираних докумената обратe Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011 / 3370 686 или на адресу ucsh@rect.bg.ac.rs