Онлајн упис на више године студија

Наставља се 16.октобра 2021. и траје до 19. октобра 2021!
Обавезни корациИлустровано упутство

НОВОСТИ

Подношење молби "УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА" и "ПРОДУЖЕНА ГОДИНА" биће настављено од 16. до 19. октобра 2021.

УПИС СТУДЕНАТА У  ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА (на свим нивоима), у школску 2021/22. годину биће обављен електронски, коришћењем ИС Хипатија,  без физичког присуства студената. Први циклус подношење молби је био од 25. септембра 2021 до 5. октобра 2021, а други од 8. до 11. октобра 2021.

Трећи циклус подношења молби трајаће од 16. октобра до 19.октобра 2021. У том периоду  студенти могу да подносе електронске молбе за упис наредне године путем ИС Хипатија, као и молбе за продужену годину.

Упис  се  завршава одобрењем  електронски поднете  молбе  “УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА”.

Након поднете молбе “УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА”, студент је у обавези да испрати да ли је молба:

*** одобрена – што значи да је уписан у наредну годину студија, или

*** одбијена – ако није испунио све услове дефинисане у тачкама од 1 до 6 у секцији ОБАВЕЗНИ КОРАЦИ.

У случају да је студенту молба одбијена, он мора да поново онлајн поднесе нову молбу “УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА” (уз претходно испуњавање услова који нису били задовољени приликом првог подношења молбе).

Укидање студијских програма од школске 2022/23. године

Почев од школске 2022/23 године, Математички факултет престаје да уписује студенте у више године студија по следећим студијским програмима:

 • основне академске студије – МАТЕМАТИКА (4 године, 240 еспб, акредитован 2009. године, број: 612-00-1460/2008-04)
 • основне академске студије – АТСРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА (4 године, 240 еспб, акредитован 2009. године, број: 612-00-1460/2008-04)
 • дипломске академске студије – МАТЕМАТИКА (1 година, 60 еспб, акредитован 2009. године, број: 612-00-1460/2008-04)
 • мастер академске студије – ИНФОРМАТИКА (2 године, 120 еспб, акредитован 2015. године, број: 612-00-00092/2015-04)
 • докторске академске студије – МАТЕМАТИКА (3 године, 180 еспб, акредитован 2009. године)
 • докторске академске студије – АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА (3 године, 180 еспб, акредитован 2009. године)
 • докторске академске студије – ИНФОРМАТИКА (3 године, 180 еспб, акредитован 2015. године)

Школска 2021/22 година је последња година у којој је могућ упис у више године студија по наведеним студијским програма.

Одлука о укидању студијских програма на основним и мастер студијама

Одлука о укидању студијских програма на докторским студијама

Подношење молбе "УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА" - СТУДЕНТИ МАСТЕР И ОСНОВНИХ СТУДИЈА

Студенти основних и мастер академских студија, приликом подношења молбе за упис у наредну годину нису у обавези да приложе ниједан документ.

Ако студент сматра да је потребно да приложи неки документ (нпр. доказ о уплати Универзитетске таксе, јер је потребно два до три дана да уплата студента буде евидентирана на рачуну факултета) он то може да уради приликом подношења молбе, а може и накнадно да приложи документ.

Подношење молбе "УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА" - СТУДЕНТИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Студент докторских академских  студија треба да приликом онлајн подношења молбе ОБАВЕЗНО приложи  следећи  документ:

* списак  изабраних  предмета  са потписом потенцијалног ментора.

Уколико студент нема одређеног потенцијалног ментора потребно је да се обрати шефу одговарајуће катедре или продекану др Миљану Кнежевићу.

Ако студент сматра да је потребно да приложи додатни документ (нпр. доказ о уплати Универзитетске таксе, јер је потребно два до три дана да уплата студента буде евидентирана на рачуну факултета) он то може да уради накнадно, после подношења молбе.

ОВЕРА ИНДЕКСА - сви нивои студија

Индекси се након уписа у школску 2021/2022. годину морају оверити на шалтеру Студентске службе од 18.10.2021. до 1.12.2021.

ИНФОРМАТИКА - стручни курсеви у школској 2021/2022. години

Стручни курс ЕСПБ Семестар Координатор Фирма Ограничења
Програмски језик JavaScript 2 Јесењи Стефан Мишковић Levi9 нема ограничења
Управљање ИТ пројектима у пракси 2 Пролећни Нина Радојичић Матић Levi9 25
Примењена биоинформатика 2 Пролећни Јована Ковачевић Seven Bridges нема ограничења
Предузетништво за студенте МатФ 2 Пролећни Мирослав Марић Start IT нема ограничења
Програмирање мрежног саобраћаја 2 Јесењи Syrmia нема ограничења
Развој видео игара 2 Пролећни Весна Маринковић Two Desperados нема ограничења
Развој видео игара у  C++-у 2 Пролећни Саша Малков Ubisoft 20
DevOps 2 Јесењи Endava нема ограничења

На Стручним курсевима са ограничењем, студенти ће накнадно бити рангирани. На сајту факултета биће објављена листа студената који могу да похађају наведене курсеве. У обавештењу биће одређен и период у коме ће остали студенти моћи да изаберу неки други предмет.

ОБАВЕЗНИ КОРАЦИ

1. Проверити да ли су евидентиране све оцене у школској 2020/21. години

Приликом уписа у школску 2021/22. годину, узимају се у обзир само оцене евидентиране у закљученим испитним списковима.

Студент проверава да ли су у ИС Hypatia-и евидентиране све оцене, тј. сви положени курсеви у претходној школској години. Ако оцене нису евидентиране, студент контактира предметног наставника слањем мејла са свог студенстког налога (username@alas.matf.bg.ac.rs).

2. Попунити анкету

Пажљиво попуњеном анкетом помажете да се унапреди настава на Математичком факултету.

Анкета се попуњава у ИС Hypatia.

3. Попунити ШВ образац

Према Закону о званичној статистици Републике Србије, обавезно је попуњавање ШВ обрасца.

Провера/исправка  унетих података у ШВ образац се реализују у ИС Hypatia.

 

4. Изабрати предмете

Приликом уписа предмета неопходно је испоштовати законске условe објављене у следећој одлуци.

Буџетски студент се опредељује за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му до краја студијског програма није остало мање од 60 ЕСПБ бодова.

Самофинансирајући студент се опредељује за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му до краја студијског програма није остало мање од 37 ЕСПБ бодова.


Студент може уписати само оне предмете за које је стекао предуслов по студијском програму. У школској 2021/22. години се допушта упис предмета за који није положен условни предмет у следећим случајевима:

 • Студенту је до краја студија остало највише 60 ЕСПБ или је број преосталих ЕСПБ до завршетка студија мањи од броја ЕСПБ положених у школској 2021/22. години, и при томе уписује све преостале предмете;
 • Студент који се финансира из буџета не може да упише 60 ЕСПБ, због неиспуњавања предуслова за преостале предмете, и тада руководилац одговарајућег студијског програма одређује које предмете без предуслова студент може да упише и доноси одговарајуће решење;
 • Студент који се сам финансира не може да упише 37 ЕСПБ бодова, због неиспуњавања предуслова за преостале предмете, и тада руководилац одговарајућег студијског програма одређује које предмете без предуслова студент може да упише и доноси одговарајуће решење.

Уписани предмети без оствареног предуслова не могу да се полажу пре него што се положе условни предмети, осим ако у тренутку пријављивања испита студенту остаје највише 30 ЕСПБ до краја студија и у истом испитном року су пријављени и испити из свих неположених условних предмета.


Студент основних студија не може у истој школској години уписати обавезан предмет са прве године студија и предмет са четврте године студија.


Студент који не положи испит из обавезног предмета, уписује исти тај предмет и у наредној школској години. Студент који не положи изборни предмет, у наредној школској години може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет.


Студент може на почетку пролећног семестра школске 2021/22 године, у утврђеном роковима, да промени или допуни листу изабраних предмета, уколико је положио испит из претходне године до почетка наставе из тог предмета у текућој школској години.


Студент може имати уписаних највише 90 ЕСПБ у једној школској години.

Успешни студенти имају финансијске олакшице за додатне ЕСПБ.

 • Студенти основних академских студија, који имају положених најмање 60 ЕСПБ у претходној школској години и досадашњи укупан просек већи од 9,5 или једнак 9,5, могу да поднесу молбу за ослобађање од финансијских обавеза за упис још највише 30 ЕСПБ (до 90 ЕСПБ), уз навођење листе предмета које желе да упишу преко 60 ЕСПБ.
 • Студенти основних академских студија, који имају положених најмање 60 ЕСПБ у претходној школској години и имају просек већи од 9,0, а мањи од 9,5, могу да поднесу молбу за смањење финансијских обавеза од 50% за упис још највише 30 ЕСПБ (до 90 ЕСПБ), уз навођење листе предмета које желе да упишу преко 60 ЕСПБ.

5. Измирити финансијске обавезе

Сваки студент уплаћује  Универзитетску таксу у износу од 100,00 РСД (пример уплатнице)

Сваки  самофинансирајући студент  треба  да уплати и 1. рату школарине  у складу са одлукама о висини школарине (примери уплатница за студенте основних студија, мастер студија, докторских студија).


Самофинансирајући студенти који су у потпуности ослобођени школарине:

 • запослени на Математичком факултету,
 • студенти мастер судија који поново пријављују САМО мастер рад,
 • студенти мастер судија који поново уписује само СИР1 и/или СИР2, и мастер рад (уз претходно положене све испите),
 • студенти докторских студија који пријављују САМО последњу израду докторске дисертације,
 • студенти који су у школској 2020/21. остварили 48 или више ЕСПБ бодова

дужни су да уплате 1.000 дин. са позивом на број за школарину.


За сваку уплату студент наводи ПНБ који може да види на свом налогу у ИС Hypatia. Уплата ће бити прокњижена и приказана на студентском налогу након пар дана (2 до 3 дана). Ако студент није навео тачан ПНБ уплата неће аутоматски бити повезана са његовим налогом и тада он мора да контактира мејлом финансијску службу на racunovodstvo@matf.bg.ac.rs и приложи доказ о уплати. У мејлу навести име и презиме, број индекса, тачан износ и датум уплате. Финансијска служба ће тада да евидентира његову уплату и она ће бити видљива у ИС Hypatia.

Тек када студент на свом налогу у ИС Hypatia види да је уплата евидентирана, сматра се да је извршио уплату.

 

6. Поднети онлајн молбе (Продужена година /Промена модула /Мировање) за актуелну школску годину (2021/22.)

Рок за подношење молби је 30.9.2021, сем за молбу типа “продужена година” за коју је рок за подношење 19.10.2021. Упис ће бити могућ тек након разрешавања молби.


Молба „продужена година

Молбу „продужена година“ подносе:

 • студенти основних академских студија након осам или више активних школских година,
 • студенти једногодишњих мастер студија након две активне школске године, и
 • студенти двогодишњих мастер студија након четири или пет активних школских година

Рок за завршетак студија је двоструки број школских година потребних за реализацију студијског програма. Само на лични захтев, подношењем молбе „продужена година“, студенту се може продужити рок за завршетак студија до истека рока у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.

Студенту основних студија се одобрава продужење рока за једну школску годину у случају да је рок за завршетак претходно продужаван за m година, при чему је 0 <= m < 4, и за реализацију студијског програма је остало мање од 20 × (4 – m).

Студенту двогодишњих мастер студија се одобрава продужење рока за једну школску годину у случају да је положено најмање 30 ЕСПБ.

Студент у ИС Хипатија  може да види да ли је молба одобрена или одбијена.

Одлука – продужена година


Mолба „промена модула на студијском програму“

Студент који је уписан на студијски програм Математика и има положено најмање 30 ЕСПБ може поднети молбу за промену модула.

Студент који је уписан на студијски програм Математика, основних академских студија може прећи на модул Рачунарство и информатика са неког другог модула,

 • ако после једне године студирања има положене предмете Програмирање 1 и Програмирање 2;
 • ако после две или више година студирања има положене предмете Програмирање 1, Програмирање 2, Увод у организацију и архитектуру рачунара 1 и Објектно оријентисано програмирање.

Подношење молбе је неопходно, и у случају када не постоје посебна ограничења, јер се модул може променити само на лични захтев студента.

Пре подношења молбе за промену модула потребно је уплатити износ од 3000,00 РСД на рачун Математичког факултета 840-1815666-68 без навођења ПНБ. Скен уплатнице приложити уз молбу као пратећу документацју.

Студент у ИС Хипатија  може да види да ли је молба одобрена или одбијена.

Одлука – промена модула на студијском програму Математика


Молба „мировање унапред“

Ову молбу може да поднесе само студент који школску 2021/22 годину уписује у статусу самофинансирајућег студента, и то због немогућности плаћања школарине у предстојећој школској години. Ако молба буде одобрена, студент школску 2021/22 годину уписује са 0 ЕСПБ и у статусу мировања свих права и обавеза. Мировање због немогућности плаћања школарине може бити одобрено само једном у току студија на истом студијском програму.

Студент у ИС Хипатија  може да види да ли је молба одобрена или одбијена.

Одлука – мировање унапред


Након реализације свих претходних корака студент подноси онлајн молбу за упис актуелнe школскe годинe (2021/22.) приступањем ИС Хипатија

Питајте нас

Поставите нам питања слањем мејла на upis@matf.bg.ac.rs

Драге будуће колеге, у овој секцији ћемо редовно објављивати одговоре на питања која вас највише интересују.

u

Могу ли да упишем предмет за који не задовољавам услове, а без ког не могу да остварим потребан број еспб?

Условљеност међу предметима је постављена у складу са акредитованим студијским програма који су објављени на сајту факултета. Приликом избора предмета треба поштовати постављене услове у највећој могућој мери. Остављена је могућност да студент изабере и предмете за које постоје ограничења и ту могућност треба да искористи да би остварио жељени број еспб. Постоје и услови који се не могу истовремено испунити, пре свега због ограничења која су прошле године била укинута. Студенту ће бити дозвољено да упише предмет за који није испуњено ограничење, осим у случајевима када постоји обавезни предмет у истом семестру за који је испуњен услов или обавезни предмет у нижем семестру (са или без ограничења) које студент није одабрао – у таквим случајевима, предмет који је студент изабрао, биће замењен предметом који има првенство по акредитацији.

 

u

Приликом одабира предмета за наредну годину, обавезан предмет Увод у Нумеричку Математику (И смер) прави проблем. Тај предмет сам уписао школске 2020/2021. године и зато морам опет да га упишем у школској 2021/2022. године. Али, за наведени предмет је ове године додат услов - треба да се претходно положи предмет Анализа 2, коју ја нисам положио. Шта треба да урадим?

Саветујемо Вас да изаберете тај предмет (иако није задовољена условност). Приликом уписа, радник студентске службе ће моћи да Вас упише иако није задовољена условност дефинисана акредитацијом. Ове школске године упис тог предмета ће бити изузетак.

u

Развој софтвера је услован предмет за Програмирање за веб. Међутим, ове године се оба предмета одржавају у јесењем семестру. Приликом одабира предмета Програмирање за веб, за упис у четврту годину основних студија смера Информатика, на серверу Хипатија пише да није задовољена условност. Да ли то значи да није могуће уписати Програмирање за веб, ако претходно нисмо одслушали Развој софтвера?

Саветујемо Вас да изаберете оба предмета. Приликом уписа, радник студентске службе ће моћи да Вас упише иако није задовољена условност дефинисана акредитацијом. Ове школске године упис тог предмета ће бити изузетак. Међутим, нећете моћи да полажете Програмирање за веб док не положите Развој софтвера.

u

Да ли ће бити могуће полагање испита из курса Конструкција компилатора у року јануар-пс, јер је курс држан 2020/21. у другом семестру, али неће бити држан 2021/22?

Студенти који нису положили курс Конструкција компилатора  у школској 2020/21 године, и планирају да полажу тај курс у јануару 2022. године, након објављивања распореда испита треба да се јаве на matf@matf.bg.ac.rs

u

Да ли ће бити могуће полагање испита из курса Стохастички модели у операционим истраживањима (СМОИ) у року јануар-пс, јер је курс држан 2020/21. у другом семестру, али неће бити држан 2021/22?

Студенти који нису положили курс СМОИ  у школској 2020/21 године, и планирају да полажу тај курс у јануару 2022. године, након објављивања распореда испита треба да се јаве на matf@matf.bg.ac.rs

u

Студент сам основних студија из Информатике. У школској 2020/2021. години један од предмета из групе Р проглашен је за Специјални курс. Који предмет пријављујем школске 2021/2022. године и да ли тај предмет могу да полажем у испитном року јан1-пс?

Катедра за рачунарство је протекле школске године 2020/21, организацију Специјалног курса повезала са једним предметом из групе Р (КК, ПЗВ итд.) Овај курс ће 2021/2022 другачије бити организован, као посебан курс. Потребно је да у школској 2021/22 упишете Специјални курс. Вама ће бити омогућено да у Јануару 1 полажете предмет који је повезан са Специјалним курсом у претходној школској години (нпр. Специјални курс-ПЗВ). Уколико испит положите, испит ће бити евидентиран као Специјални курс – ПЗВ. Уколико тада не положите испит, мораћете да полажете Специјални курс према обавезама које буду постављене за 2021/2022. годину.

u

Предмет са прве године, из јесењег семестра, планирам да полажем у року ЈАНУАР1. Да ли ћу пред почетак пролећног семестра имати право да упишем предмет из четврте године који је из пролећног семестра?

Да.

 

u

Уколико студент на буџету уписује 61 ЕСПБ, да ли је потребно да уплати износ за тај један додатни ЕСПБ?

Не, није потребно. Студент на буџету не уплаћује оне бодове преко 60 ЕСПБ, ако је разлика између укупног броја изабраних еспб и најмањег броја бодова које носи један изабрани предмет мања од 60.

 

Питајте нас

1 + 3 =

Контакт

Мејл адреса

studentska@matf.bg.ac.rs
studentska@math.rs

Адреса

Студентски трг 16, 11000 Београд