Катедра за топологију

  Математички факултет, Универзитет у Београду

О топологији

    Топологија (или виша геометрија) је математичка дисциплина која проучава суштинске геометријске особине простора. Њени најважнији објекти су многострукости и полиедри, а задатак одређивање њихових особина и инваријанти и њихова класификација.

    Значај топологије произлази из велике применљивости њених резултата у другим математичким дисциплинама (од геометрије, алгебре, анализе, до комбинаторике и рачунарства), али и у физици и другим наукама. Поменимо тим поводом програме који се често одржавају на најпрестижнијим светским центрима, а посвећени су применама топологије, као што су MSRI у Берклију, Митаг-Лефлер институт у Стокхолму, међународни пројекти које организују заједно центри из Берлина, Прага и Цириха итд. у Берклију, Митаг-Лефлер институт у Стокхолму, међународни пројекти које организују заједно центри из Берлина, Прага и Цириха итд.

Чланови катедре

Настава

Настава током 2023/24. године

Редовне студије:

 • Топологија А
  Наставу ове школске године држи др Александар Вучић, а вежбе др Александар Миладиновић.
 • Топологија Б
  Наставу ове школске године држи др Владимир Грујић, а вежбе Милица Јовановић.
 • Алгебарска топологија
  Наставу ове школске године држи др Бранислав Првуловић, а вежбе Милица Јовановић.
 • Очигледна топологија
  Наставу школске године држи др Бранислав Првуловић, а вежбе др Александар Миладиновић.
 • Одабрана поглавља геометрије и топологије
  Наставу ове школске године држи др Бранислав Првуловић, а вежбе Милица Јовановић.
 • Увод у рачунарску топологију
  Наставу ове школске године држи др Александар Вучић, а вежбе др Александар Миладиновић.
 • Конвексна анализа
  Наставу ове школске године држи др Владимир Грујић, а вежбе Милица Јовановић.

Наука

 • Семинари:
 • Научни пројекти: Чланови катедре и њени спољни сарадници учествују у раду пројеката из програма Идеје и то пројекат бр. 7744592 Integrability and Extremal Problems in Mechanics, Geometry and Combinatorics – MEGIC, као и пројекат бр. 7749891 Graphical Languages – GWORDS
 • Међународна сарадња: Успостављена је активна сарадња са многим групама и појединцима из најпрестижнијих математичких центара у свету, а посебно ТУ-Берлин, Математички институт Мађарске академије наука из Будимпеште, КТХ Стокхолм, Карлов универзитет у Прагу, Хебрејски универзитет у Јерусалиму.

ЦГТА семинар

    ЦГТА семинар (скраћено од комбинаторика у геометрији, топологији, алгебри) је 1985. године (тада се звао ГТА семинар) основала група Београдских математичара који су математику доживљавали као целину испреплетених и дубоко повезаних делова у покушају да у центар истраживања стави везе разних математичких дисциплина и њихове примене у физици и другим наукама. Групу су чинили др Сава Крстић, др Александар Липковски, др Синиша Врећица, др Александар Вучић и др Раде Живаљевић, а временом су се прикључили и други млађи математичари: др Зоран Петровић, др Владимир Грујић, др Павле Благојевић, др Душко Јојић, др Горан Дубајић, мр Маја Рабреновић, др Бранислав Првуловић, др Маринко Тимотијевић, др Марија Јелић Милутиновић и други. Повремено су у раду нашег семинара учествовали и други математичари и групе: др Владимир Драговић, др Дарко Милинковић, др Драгана Тодорић, др Александра Ерић.

    Током ових година у организацији чланова семинара одржани су многи последипломски курсеви, специјални курсеви, мини курсеви. Тешко је сетити се имена свих тих курсева. Поменимо само неке: Лие групе, алгебарске криве, диедарска и циклична хомологија, теорија дејстава група, теореме типа Борсук-Улама и њихова примена, аутоморфизми слободних група, хиперравански аранжмани,стабилна хомотопска теорија, инваријанте чворова, конфигурациони простори, тродимензионе многострукости, конвексни политопи и алгебарска геометрија (торусни варијетети, Њутнови полиедри); па све до последњег посвећеног векторским раслојењима и карактеристичним класама који је одржао др Раде Живаљевић.

    Предмет истраживања у раду семинара су биле многе теме топологије, дискретне и рачунарске геоемтрије, тополошке комбинаторике, алгебарске комбинаторике, алгебарске геометрије, алгебре… Пажњу смо посветили и везама са рачунарством.

    Гости семинара су били многи светски математичари као што су Јуриј Петрович Соловјов са МГУ из Москве, Гуентер Зиеглер са ТУ-Берлин,… али и многи млађи математичари из познатих светских центара који су овамо долазили на специјализацију.