Članci

Astronomija.
Trideset godina Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd,
1980
Astronomija.
Spomenica 125 godina Matematickog fakulteta, Beograd,
1998