Drugi o Simovljeviću

Digital Legacy of Professor Jovan Simovljević.
Viktor Radovic, Nadezda Pejovic
NCD Review 39, Belgrade
2021
Digitization of collected works of Jovan Simovljević.
Nadezda Pejovic
NCD Review 31, Belgrade
2009
Profesor dr Jovan Simovljević (1929 – 2007)
Nadezda Pejovic
Vasiona, Beograd
2007
Zivot i delo profesora dr Jovana Simovljevića (1929 -2007)
Nadezda Pejovic
Publ. Astr. drus. “Rudjer Boskovic”, br. 8
2009