Naučni radovi

Odrеđivanje trenutka početka i svršetka Sunčeva pomračenja od 30. juna 1954.
Zbornik radova SANU XLII,Astr.-num. inst
1954
Partial gradients of the perturbation function and the perturbation force
Notes et Travaux Sect. Astr. Acd. Serbe Sci. II
1958
On anomalies in Kepler`s motion
Notes et Travaux Sect. Astr. Acd. Serbe Sci. III
1960
Total eclipse of the Sun in Yugoslavia,
Febr. 15,1961, Notes et Travaux
III, 1959
Orjentacija grobova Unjetik-kulture О
Rad vojvođanskih muzejа 9

1960,
Posmtranje potpunog pomračenja Sunca u Nišu, 15. februara 1961. ,
Glas SANU CCLIV
1963, 7-13
O jednoj varijanti računa specijalnih poremećaja vektorskih elemenata
Glas SANU CCLIV
1963
Generalizacija vektorskih elemenata Keplerova kretanja, doktorska disertacija
1963.
Potpuno pomračenje Sunca u Jugoslaviji 11. avgusta 1999.
Glas SANU CCLX
965, 107-112.
Analiza zapisa iz “Splitske istorije” o pomračenjima Sunca
Glas SANU CCLXIII
1966, 31-51.
Skalarni elementi planetskog kretanja
Glas SANU CCLXXIV, Прир.-мат. 31,
1969, 47-58.
Primedba o opštim funkcijama i konstantama planetskog kretanja
Glas SANU CCLXXXIII
1972, 53-62.
O jednom opštem postupku nebeske mehanike
Glas SANU CCLXXXIII
1972, 63-78.
O jednoj vrsti anomalije kod planetskog kretanja ,
Glas SANU CCXCI
1974, 1-8.
Један поступак за одрађивање проксимитета путања небеских тела,
Glas SANU CCXCI, Прир.-мат. 37,
1974
Proksimitet putanja grupe neskih tela
Glas SANU CCXCI,
1974
Lokalni proksimiteti planetoidskih putanja i njihova primena u računu apsolutnih proksimiteta
Glas SANU CCCXLV,
1984
Pomračenja Sunca koja se pominju u starim srpskim rodoslovima i letopisima
Glas SANU CCXCI,
1974
A note on some general relations between the anomalies in the two-body problem
Publ. Dept. Astr. Univ. Beograd, 5,
1974, 5-8.
Jedan postupak za određivanje Keplerove putanje pomoću dva heliocentrična položaja
Glas SANU CCCI
1977, 39-50.
Prilog računu proksimiteta planetoidskih putanja
Glas SANU CCCI,
1977, 39-50.
Prilog računu poremećaja putanja planeta u proksimitetu
Glas SANU CCCXI,
1979, 7-22.
O primeni poluanalitičke metode računa poremećaja u kretanju planetoida u proksimitetu
Glas SANU
1978.
Further note on the calculus of perturbations of asteroid orbits during proximity,
Publ. Dept. Astr. Univ. Beograd, 9,
1979.
Estimate of perturbation effects of asteroid orbits during proximity,
Publ. Dept. Astr. Univ. Beograd, 9,
1979.
Approximate perturbation methods for regular asteroid proximites,
Acta. Astr. 29,
1979.
Приказ графичког метода решавања Кеплерове једначине, награђен првом наградом на конкурсу студентских радова Природно-математичког факултета, 1951.
O rotacijama Venere i Plutona
Godišnjag našeg neba za 1957, XXI
1956, 143-147.
Pulkovska opservatorija Godišnjag našeg neba za 1957, XXI
1956, 143-147.
Marsova uloga u razvitku astrnomije
odišnjag našeg neba za 1958, XXII,
1957, 144-150.
Potpuno Sunčevo pomračenje od 15. februara 1961.
Godišnjag našeg neba za 1961, XXV
1960, 101-121.
Istorija određivanja Sunčeve daljine od Zemlje
Godišnjag našeg neba 1962, XXVI
1961, 119-138.